Porzucone konstrukcje

PORZUCONE KONSTRUKCJE
Nowy program: niedziela 17:00
Powtórki: od 9 maja, wtorek 23:00

Program przedstawia konstrukcje porzucone przez człowieka, wyjaśnia jak i dlaczego zostały wzniesione, rozważa finansowe i społeczne koszty ich upadku oraz analizuje skutki dla środowiska naturalnego. Program pokazuje, w jaki sposób eksperci wpadli na pomysł stworzenia czegoś pięknego lub użytecznego z zastanych ruin.
Puste budynki i nieużywana infrastruktura niosą w sobie echo dawnego życia i prawdziwych ludzi, pozostawiając wiele nierozwikłanych tajemnic i pytań bez odpowiedzi. Przedstawiamy najdziwniejsze projekty inżynieryjne na świecie, które doprowadziły do powstania pustych i cichych miast. Pytamy, dlaczego zrujnowana baza lotnicza z czasów Zimnej Wojny stała się miejscem o wstępie wzbronionym i jak mała japońska wyspa górnicza stała się najbardziej zatłoczonym miejscem na Ziemi. Odkrywamy zapomniane konstrukcje w głębi pustyni w Arizonie, by sprawdzić, czy faktycznie są one domem dla amerykańskiego programu kosmicznego. Dowiadujemy się, w jaki sposób najwyższy most świata zapadł się w czasie krótszym niż jedna minuta... Te i wiele innych historii poznacie w "Porzuconych kontrukcjach".