Przetrwać w Jukonie

Przetrwać w Jukonie

Zapraszamy na spotkanie z mieszkańcami społeczności Tanana na Alasce, którzy stawiają czoła jednej z najgroźniejszych zim w historii. Położona 95 kilometrów od koła podbiegunowego wioska to Ameryka, której nie znamy.

To miejsce, gdzie mężczyźni nadal zastawiają sidła i polują, aby przeżyć. To miejsce, w którym wycie wilków przypomina 200 mieszkańcom, jak bardzo są oddaleni od cywilizacji. Życie tutaj jest wyjątkowo ciężkie. Hipotermia i głód to ich codzienne zagrożenia. Przetrwanie zależy od liczby upolowanych zwierząt i sprzedanych futer. Chłopcy szybko zostają mężczyznami, ponieważ muszą pomagać rodzinie przeżyć, a relacje ojca z synem mają tu zupełnie inny wymiar.

Każda pora roku przynosi nowe wyzwania, zagrożenia i niebezpieczeństwa. Codzienne przeszkody mieszkańcy Tanana starają się pokonywać wspólnie. Poznajmy społeczność, którą tworzy mieszanina przedziwnych, ale też niezwykle mocnych charakterów.

NIEDZIELA 21.00